Bài tập 5 trang 54 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 54 VBT lịch sử 7: Ý không phải lí do Nguyễn Chích đề nghị tiến quân đánh vào Nghệ An

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng:

Ý không phải lí do Nguyễn Chích đề nghị tiến quân đánh vào Nghệ An để xây dựng căn cứ mới là:

☐ Để thoát khỏi thế bị bao vây, tiêu diệt.

☐ Nghệ An là nơi đất rộng, người đông, có địa thế hiểm yếu.

☐ Xa lãnh thổ Trung Quốc, quân Minh khó có tiếp viện.

☐ Vùng núi rừng Thanh Hóa khó tiến quân và lui quân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Giải phóng Nghệ An, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Xa lãnh thổ Trung Quốc, quân Minh khó có tiếp viện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close