Bài tập 5 trang 65 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 65 VBT lịch sử 8: Cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét của em về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á.

Lời giải chi tiết

- Quy mô: diễn ra sôi nổi và liên tục ở nhiều nước Đông Nam Á.

- Hình thức: phong phú: đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị trường,…

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Lực lượng lãnh đạo:

+ Đảng Cộng sản thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng ở một số nước như: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a,… Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp vô sản.

+ Ở một số nước, phong trào đấu tranh theo con đường dân chủ tư sản tiếp tục phát triển.

- Kết quả: đều chưa giành được độc lập.

- Từ năm 1940, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close