Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 64 VBT lịch sử 8: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 - 1939

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng thống kê dưới đây về những nét chủ yếu của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 - 1939.

Nước

Tên phong trào

Kết quả và ý nghĩa lịch sử

In-đô-nê-xi-a

 

 

Phi-líp-pin

 

 

Lào

 

 

Việt Nam

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 - 1939)

Lời giải chi tiết

Nước

Tên phong trào

Kết quả và ý nghĩa lịch sử

In-đô-nê-xi-a

- 1926 - 1927: khởi nghĩa ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra.

- Thất bại.

- Làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan.

Phi-líp-pin

Đấu tranh nghị trường chống chính sách thực dân mới của Mĩ.

- Chưa giành được độc lập.

- Làm lung lay nền thống trị của Mĩ ở Phi-lip-pin.

Lào

- 1901 - 1937: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam.

- Chưa giành được độc lập.

- Làm lung lay nền thống trị của thực dân Pháp.

- Để lại bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh sau này.

Việt Nam

- 1930 - 1931: phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939.

- Chưa giành được độc lập.

- Là những cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

- Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close