Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 63 VBT lịch sử 8: Phong trào ĐLDT ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những nét mới gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Những nét chung, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

- Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh.

+ Các Đảng Cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước: Trung Quốc, Việt Nam,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close