Bài tập 5 trang 38 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 38 VBT lịch sử 8: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (về nguyên nhân, kết quả, tính chất của phong trào)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

- Nguyên nhân: mâu thuẫn dân tộc sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ với chính quyền thực dân Anh.

- Kết quả:  bị thực dân Anh đàn áp và thất bại.

- Tính chất: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do giai cấp tư sản lãnh đạo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close