Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 8: Quan sát bảng thống kê tr.56- SGK Lịch sử 8, nêu nhận xét về chính sách

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bảng thống kê tr.56 - SGK Lịch sử 8, em hãy nêu nhận xét về chính sách và hậu quả thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục I: Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh, nhận xét trả lời.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét chính sách thống trị của thực dân Anh:

- Chính sách thống trị của thực dân Anh rất hà khắc, phản động.

- Chính sách vơ vét về lương thực được tiến hành trên quy mô ngày càng lớn.

- Bên cạnh đó, còn thực hiện các chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc,…

* Hậu quả:

- Quần chúng nông dân bị bần cùng hóa: người dân mất ruộng đất, thủ công nghiệp suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo nảy sinh.

- Nhân dân Ấn Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh => những cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sẽ nổ ra.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close