Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 8: Đảng Quốc Đại được thành lập vào năm nào và nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Quảng cáo

Đề bài

Đảng Quốc Đại được thành lập vào năm nào và nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết

- Đảng Quốc đại thành lập năm 1885.

- Mục tiêu đấu tranh: giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tế dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close