Bài tập 3 trang 37 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 37 VBT lịch sử 8: Những điểm khác biệt về đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hòa” và “Cấp tiến”

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những điểm khác biệt về đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hòa” và “Cấp tiến” trong Đảng Quốc đại Ấn Độ:

Phái “Ôn hòa”

Phái “Cấp tiến”

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Phái “Ôn hòa”

Phái “Cấp tiến”

- Phản đối đấu tranh bằng bạo lực.

- Dùng phương pháp ôn hòa để đòi chính phủ thực dân Anh tiến hành cải cách về giáo dục, xã hội.

- Yêu cầu Anh nới rộng các điều kiện để giai cấp tư sản Ấn Độ được tham gia vào đời sống chính trị. 

- Phản đối thái độ “thỏa hiệp”, “ôn hòa”.

- Đề cao phương pháp bạo động vũ trang.

- Thúc đẩy nhân dân tham gia đấu tranh để lật đổ ách thống trị của Anh, xây dựng một quốc gia độc lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close