Bài tập 4 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 70 VBT lịch sử 8: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng như thế nào đối với nhân loại? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

☐ Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn cho con người.

☐ Các nước chạy đua vũ trang hòng giành vị trí bá chủ thế giới.

☐ Của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều.

☐ Giúp các dân tộc trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

☐ Một số nước lợi dụng để sản xuất vũ khí, gây nên thảm họa chiến tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết

☒ Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn cho con người.

☒ Của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều.

☒ Một số nước lợi dụng để sản xuất vũ khí, gây nên thảm họa chiến tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close