Bài tập 2 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 69 VBT lịch sử 8: Hãy nối ô bên trái (tên tác phẩm) với ô bên phải (tên tác giả)

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nối ô bên trái (tên tác phẩm) với ô bên phải (tên tác giả) cho phù hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Lời giải chi tiết

Loigaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close