Bài tập 3 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 70 VBT lịch sử 8: Những phát minh khoa học - kĩ thuật nửa đầu thế kỉ XX

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những phát minh khoa học - kĩ thuật nửa đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết

* Phát minh khoa học:

- Lĩnh vực Vật lý: Lý thuyết nguyên tử hiện đại, thuyết tương đối, chất bán dẫn.

- Lĩnh vực hóa học: Năm 1931, phát minh ra máy gia tốc hạt nhân. Năm 1934: phát minh hiện tượng phóng xạ nhân tạo.

- Các lĩnh vực khác như: Sinh học, khoa học Trái Đất,… đều đạt được thành tựu to lớn.

* Phát minh kĩ thuật: điện thoại, điện tín, rađa hàng không, điện ảnh,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close