Bài tập 1 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 69 VBT lịch sử 8: Đánh giá những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học - kĩ thuật, văn hóa Xô viết

Quảng cáo

Đề bài

Từ những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học - kĩ thuật, văn hóa Xô viết, hãy nêu đánh giá của em về vấn đề này.

a) Những thành tựu tiêu biểu:

b) Đánh giá:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

a) Những thành tựu tiêu biểu:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân,…

+ Chế tạo thành công bom nguyên tử.

+ Văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh, tạo hình,… đều đạt được thành tựu to lớn.

+ Nhiều tên tuổi nổi tiếng như: M.Goóc-ki, M.Sô-lô-khốp, A.Tôn-xtôi,…

b) Đánh giá:

+ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.

+ Mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô trên trường quốc tế.

+ Góp phần làm cho kho tàng văn hóa nhân loại thêm phong phú.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close