Bài tập 3 trang 54 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 54 VBT lịch sử 7: Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp muôn vàn khó khăn

Quảng cáo

Đề bài

a) Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp muôn vàn khó khăn. Em hãy nêu một vài dẫn chững tiêu biểu?

b) Em biết gì về người đã hi sinh anh dũng để cứu Lê Lợi và nghĩa quân khỏi tình thế nguy hiểm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Lời giải chi tiết

a) Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp muôn vàn khó khăn. Như:

- Quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn.

- Nghĩa quân ba lần rút lên núi Chí Linh, và phải liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc.

- Thiếu lương thực trầm trọng, đói rét.

b) Người đã hi sinh anh dũng để cứu Lê Lợi và nghĩa quân khỏi tình thế nguy hiểm là Lê Lai.

Lê Lai là người dân tộc Mường, quê ở Ngọc Lặc - Thanh Hóa. Gia đình ông có 5 người tham gia nghĩa quân, trong đó 4 người đã hy sinh trong chiến đấu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close