Bài tập 2 trang 57 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 57 VBT lịch sử 7: Điền vào các khung trống về tổ chức quân đội thời Lê sơ

Đề bài

Điền vào các khung trống về tổ chức quân đội thời Lê sơ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tổ chức quân đội

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài