Bài tập 2 trang 53 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 53 VBT lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những hiểu biết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Quảng cáo

Đề bài

a) Điền vào chỗ trống những hiểu biết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Người chỉ huy: ... tự xưng là:

- Bộ chỉ huy có ... người.

- Nơi diễn ra hội thề:... 

- Ngày khởi nghĩa: ...

b) Trong số những nhân vật sau đây, những ai đã tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đánh dấu x vào dưới những tên người mà em cho là đúng:

☐ Lê Lợi

☐ Trần Quốc Tuấn

☐ Lưu Nhân Chú

☐ Trần Quang Khải

☐ Lê Lai

☐ Đinh Liệt

☐ Trần Quý Kháng

☐ Nguyễn Trãi

☐ Lê Thánh Tông        

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Lời giải chi tiết

a) Dựa vào phần lý thuyết " Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa" để điền: 

- Người chỉ huy: Lê Lợi tự xưng là: Bình Định Vương.

- Bộ chỉ huy có 19 người.

- Nơi diễn ra hội thề: Lũng Nhai (Thanh Hóa)

- Ngày khởi nghĩa: 2-1 năm Mậu Tuất (7-2-1418).

b) Dựa vào phần chữ in nhỏ SGK tr85 để đánh dấu:

☒ Lê Lợi

☒ Lưu Nhân Chú

☒ Lê Lai

☒ Đinh Liệt

☒ Nguyễn Trãi

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close