Bài tập 1 trang 56 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 56 VBT lịch sử 7: Ý không phải biểu hiện đến thời Lê Thánh Tông

Đề bài

Hãy điền vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng:

- Ý không phải biểu hiện đến thời Lê Thánh Tông, chính quyền phong kiến được hoàn chỉnh nhất:

☐ Đứng đầu triều đình là vua

☐ Bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành.

☐ Lập sáu bộ ở triều đình và một số cơ quan chuyên môn.

☐ Cử người tổng chỉ huy quân đội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tổ chức bộ máy chính quyền

Lời giải chi tiết

☒ Cử người tổng chỉ huy quân đội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài