Bài tập 1 trang 53 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 53 VBT lịch sử 7: Hào kiệt và những người yêu nước khắp nơi tìm đến với Lê Lợi để tụ nghĩa là vì

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Hào kiệt và những người yêu nước khắp nơi tìm đến với Lê Lợi để tụ nghĩa là vì:

☐ Ông là người rất giỏi võ, có sức khỏe hơn người

☐ Ông là người rất giàu và có thế lực lớn

☐ Là hào trưởng có uy tín lớn, yêu nước, dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ đánh giặc

☐ Ông là nhà chính trị đại tài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Lời giải chi tiết

☒ Là hào trưởng có uy tín lớn, yêu nước, dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ đánh giặc

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài