Bài 9 trang 90 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Nhận xét khái quát về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét khái quát về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta ở các thế kỉ X - XV.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, mục 2. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII và mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết

Nhận xét khái quát về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta ở các thế kỉ X - XV

- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta ở các thế kỉ X - XV đều giành thắng lợi, kẻ thù là những thế lực phong kiến sừng sỏ nhất khu vực lúc bấy giờ.

- Các cuộc kháng chiến đã ghi vào lịch sử Việt Nam những chiến công chói lọi, đập tan được âm mưu của phong kiến phương Bắc. Bảo vệ được thành quả xây dựng đất nước của tổ tiên, giữ vững nền độc lập, chủ quyền.

- Thể hiện tài năng lãnh đạo, tinh thần đoàn kết chiến đấu, tinh thần anh dũng của quân và dân ta.

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 90 SBT sử 10

  Giải bài tập 8 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa

 • Bài 7 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

 • Bài 6 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

 • Bài 5 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

 • Bài 4 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close