Bài 8 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 8 trang 38 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a) Cho biết bức hình đó nói đến sự kiện lịch sử nào? (lưu ý thời gian

b) Trình bày ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết

a)

Sự kiện: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

b)

Ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập là:

- Khẳng định nền độc lập của Việt Nam.

- Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

- Cuối cùng bản tuyên ngôn khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài