Bài 10 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 10 trang 40 tập bản đồ Sử 12. Nối các ô thời gian với các ô nội dung sự kiện, sao cho đúng

Quảng cáo

Đề bài

Nối các ô thời gian với các ô nội dung sự kiện, sao cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài