Bài 5 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 37 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 39 kết hợp nội dung SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Kể tên nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đó

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 39 kết hợp nội dung SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Kể tên nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đó? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết

- Sự kiện: Ngày 22 - 2 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

- Nhân vật nổi tiếng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải