Bài 8. Chế biến dầu mỏ - Chuyên đề học tập Hóa 11 Kết nối tri thức

Các sản phẩm đa dạng, phong phú từ quá trình chế biến dầu mỏ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Các sản phẩm đa dạng, phong phú từ quá trình chế biến dầu mỏ có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống và sản xuất công nghiệp, nông nghiệp?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về dầu mỏ và khí thiên nhiên

Lời giải chi tiết:

Dầu mỏ là nhiên liệu quan trọng dùng trong khí đốt công nghiệp, chạy động cơ. Ngoài ra còn được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu sản xuất mĩ phẩm, hương liệu.

CH

Hãy kể tên các chất gây ô nhiễm chính do các phương tiện giao thông thải ra và các vấn đề nảy sinh từ các chất gây ô nhiễm này. Nêu một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm trong khí thải.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về tác hại của các chất gây ô nhiễm

Lời giải chi tiết:

Các chất gây ô nhiễm chính: khí CO2, SO2, NOx

Các vấn đề nảy sinh từ các chất gây ô nhiễm: khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, nóng lên toàn cầu. SO2 và NOx gây mưa acid.

Biện pháp: sử dụng xăng dầu sinh học để hạn chế khí ô nhiễm thải ra từ các phương tiện giao thông.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close