Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm - Chuyên đề học tập Hóa 11 Kết nối tri thức

Glucosamine là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Glucosamine là gì? Em có biết cách tự điều chế glucosamine từ những nguyên liệu sẵn có trong gia đinh không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về amino acid trong sinh học 11.

Lời giải chi tiết

Glucasamine là một amino mononaccharide có nhiều tỏng mô liên kết và mô sụn.

Điều chế glucasamine từ vỏ tôm.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close