Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ - Chuyên đề học tập Hóa 11 Kết nối tri thức

Tại sao nói dầu mỏ là nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tại sao nói dầu mỏ là nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo?

Thành phần hóa học của dầu mỏ phức tạp thế nào? Có thể phân loại dầu mỏ dựa trên tiêu chuẩn và mục đích nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về alkane, cycloalkane, arene

Lời giải chi tiết:

Vì dầu mỏ không thể tự tổng hợp và tái tạo.

Thành phần hóa học của dầu mỏ gồm: alkane, cycloalkane, arene

Phân loại dầu mỏ dựa vào thành phần hóa học và tính chất vật lí.

CH1

Tại sao các mỏ dầu nằm càng sâu trong lòng đất càng chứa nhiều khí hơn và chứa nhiều methane hơn?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức điều chế alkane

Lời giải chi tiết:

Càng đi sâu vào lòng đất thì nhiệt độ và áp suất càng cao, quá trình cracking càng xảy ra mạnh hơn vì vậy các mỏ dầu càng sâu càng chứa nhiều khí.

CH2

Tại sao dầu nhẹ có giá trị hơn dầu nặng? Tại sao dầu mỏ khai thác ở mỏ Bạch Hổ Việt Nam có giá trị kinh tế cao?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phân loại dầu mỏ

Lời giải chi tiết:

Dầu càng nhẹ nghĩa là giàu paraffine, giá trị cao hơn dầu nặng chứa nhiều arene.

Dầu được khai thác ở mỏ Bạch Hổ là dầu giàu paraffine nên giá trị kinh tế cao.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close