Giải bài 7.9 trang 22 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử nhiệt độ tại thời điểm hiện tại là \({18^0}C\).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử nhiệt độ tại thời điểm hiện tại là \({18^0}C\). Dự kiến là trong những giờ tới nhiệt độ sẽ tăng \(1,{5^0}\)C mỗi giờ. Hỏi sau bao lâu thì nhiệt độ sẽ là \({26^0}C\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình để giải bài:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi thời gian mà nhiệt độ tăng thêm là x (giờ), điều kiện: \(x > 0\)

Sau x giờ, nhiệt độ tăng thêm là \(1,5{x^0}C\)

Sau x giờ, nhiệt độ là: \(18 + 1,5x\left( {^0C} \right)\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \(26 = 18 + 1,5x\)

\(1,5x = 8\)

\(x = \frac{{16}}{3}\) (thỏa mãn)

Vậy sau \(\frac{{16}}{3}\) giờ =5 giờ 20 phút thì nhiệt độ sẽ là \({26^0}C\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close