Giải bài 7.13 trang 22 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 54.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 54.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng kiến thức về các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình để giải bài:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số chẵn thứ nhất là x \(\left( {x \in \mathbb{N}} \right)\)

Khi đó, số chẵn thứ hai, thứ ba lần lượt là \(x + 2;\;x + 4\)

Vì tổng của ba số chẵn liên tiếp bằng 54 nên ta có phương trình:

\(x + x + 2 + x + 4 = 54\)

\(3x + 6 = 54\)

\(3x = 48\)

\(x = 16\) (thỏa mãn)

Vậy ba số chẵn liên tiếp cần tìm là 16, 18, 20.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close