Giải bài 7.15 trang 22 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong đợt phát động làm kế hoạch nhỏ của một trường trung học cơ sở, các học sinh khối 7 đã thu nhặt được 345 vỏ lon

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Trong đợt phát động làm kế hoạch nhỏ của một trường trung học cơ sở, các học sinh khối 7 đã thu nhặt được 345 vỏ lon và dự định sẽ thu nhặt 115 lon trong mỗi ngày sắp tơi. Các học sinh khối 8 đã thu nhặt được 255 vỏ lon và dự định sẽ thu nhặt 130 vỏ lon trong mỗi ngày sắp tới. Nếu cả hai khối lớp này tiếp tục thu nhặt được số vỏ lon đúng như dự định thì sau bao nhiêu ngày, kể từ thời điểm hiện tại, số vỏ lon mà hai khối lớp thu được sẽ bằng nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình để giải bài:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi x là số ngày kể từ thời điểm hiện tại mà hai khối lớp thu nhặt được số vỏ lon là như nhau. Điều kiện: \(x > 0\)

Số vỏ lon mà khối lớp 7 thu nhặt được trong x ngày kể từ thời điểm hiện tại là: \(345 + 115x\) (vỏ lon)

Số vỏ lon mà khối lớp 8 thu nhặt được trong x ngày kể từ thời điểm hiện tại là: \(255 + 130x\) (vỏ lon)

Để số lon mà cả hai khối lớp thu được bằng nhau kể từ thời điểm hiện tại thì:

\(345 + 115x = 255 + 130x\)

\(15x = 90\)

\(x = 6\) (thỏa mãn)

Vậy sau 6 ngày kể từ thời điểm hiện tại thì số vỏ lon mà hai khối lớp thu được sẽ bằng nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close