Giải bài 7.42 trang 36 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với hãng taxi A, số tiền khách phải trả khi di chuyển trên quãng đường không quá 30km được cho bởi công thức sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Với hãng taxi A, số tiền khách phải trả khi di chuyển trên quãng đường không quá 30km được cho bởi công thức sau: \(T\left( x \right) = 12x + 10\) (nghìn đồng) trong đó, \(0 \le x \le 30\) là số kilômét mà khách hàng đã di chuyển.

a) Tính số tiền khách phải trả khi di chuyển 15km.

b) Nếu một người khách phải trả số tiền là 250 nghìn đồng thì người đó đã di chuyển bao nhiêu kilômét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giá trị của hàm số để tính: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\), nếu ứng với \(x = a\) ta có\(y = f\left( a \right)\) thì f(a) được gọi là giá trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại \(x = a\).

Lời giải chi tiết

a) Với \(x = 15\) ta có: \(T = 15.12 + 10 = 190\) (nghìn đồng)

Vậy số tiền khách phải trả khi di chuyển 15km là 190 000 đồng

b) Với \(T = 250\) thì ta có: \(250 = 12x + 10\)

\(12x = 240\)

\(x = 20\)

Nếu một người khách phải trả số tiền là 250 nghìn đồng thì người đó đã di chuyển 20km

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close