Bài 6 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 6 trang 7 tập bản đồ Sử 8. Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

     
     
     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Cách mạng bùng nổ

Lời giải chi tiết

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

8/1789

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Chế độ Quân chủ Lập hiến được thành lập.

21/9/1792

Một Quốc hội mới được bầu ra

Nền cộng hòa được thành lập

27/7/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính

Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

Loigiaihay.com


 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close