Bài 5 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 5 trang 6 tập bản đồ Sử 8. Điền vào chỗ chấm (...) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình bên, em hãy:

Điền vào chỗ chấm (...) ở dưới bước ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và hiểu biết cá nhân

Lời giải chi tiết

* Tên, năm sinh, năm mất của nhân vật:  M. Rô-be-spie (sinh ngày 6 tháng 5 năm 1758, mất ngày 28 tháng 7 năm 1794).

* Hiểu biết thêm về nhân vật: (Tham khảo)

- Ông là một luật sư, chính khách, nhân vật nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của Cách mạng Pháp

- Là một trong những thành viên hàng đầu của Công xã Pari nổi dậy , M.Rô-be-spie được bầu làm người đứng đầu Công ước Pháp vào đầu tháng 9 năm 1792 nhưng nhanh chóng bị chỉ trích vì cố gắng thiết lập chế độ tam quyền hoặc độc tài.

- Là nhà tư tưởng chính của cuộc Cách mạng và là hiện thân của kinh nghiệm dân chủ đầu tiên của đất nước, được đánh dấu bằng bản Hiến pháp năm 1973 thường được sửa đổi và không bao giờ được thực thi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close