Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Sử 8. Hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà triết học “Ánh Sáng”

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào SGK, em hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà Triết học ánh sáng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Lời giải chi tiết

- Tư tưởng chung: Phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển; dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

- Tư tưởng riêng của mỗi người:

+ Mông-te-xki-ơ: Tinh thần lập pháp: đòi quyền tự do, dân chủ cho con người.

+ Vôn-te: Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ.

+ Rút-xô: Khế ước xã hội: Tự do là quyền tự nhiên của con người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close