Bài 3 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 5 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

1) Cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Trình bày nội dung của sư kiện đó.

2) Nêu ý nghĩa sự kiện đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Xem lại mục 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

Lời giải chi tiết

1) Bức tranh miêu tả sự kiện: Tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti

    Nội dung sự kiện: Ngày 14/7/1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti, sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí chiến lược trong thành phố.

2) Ý nghĩa của sự kiện: Đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close