Bài 6 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 7 tập bản đồ Sử 12. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải