Bài 4 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 6 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 5 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 5 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây, theo các bước sau:

- Xác định và điền tên các nước thành viên trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

- Tô màu khác nhau để phân biệt giữa các nước SNG.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Lời giải chi tiết

Lược đồ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải