Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

- Xác định, tô màu hồng, ghi tên nước và năm ra đời vào các nước dân chủ Đông Âu (lưu ý hoàn thành chú giải)

- Cho biết các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Lời giải chi tiết

Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Trong những năm 1944 - 1945, cùng với cuộc tiến công truy kích quân đội phát xít của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền thành lập nước dân chủ nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải