Bài 6 trang 22 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung cải cách của Ra-ma V và ý nghĩa đối với sự phát triển của Xiêm

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những nội dung cải cách của Ra-ma V và nêu ý nghĩa của những cải cách này đối với sự phát triển của Vương quốc Xiêm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết

1. Nội dung cải cách của Ra-ma V:

- Kinh tế:

+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

+ Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng

- Chính trị

+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện).

+ Chính phủ có 12 bộ trưởng.

- Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

- Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người lao động.

- Đối ngoại:

+ Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

+ Lợi dụng vị trí nước đệm.

+ Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

2. Ý nghĩa:

- Về mặt đối nội:

+ Mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện cho xã hội Xiêm.

+ Xóa bỏ được chế độ nô lệ, giải phóng sức lao động, góp phần đưa nền kinh tế phát triển, chuyển từ một nền kinh tế tự cung tự cấp sang một nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa.

+ Trong nông nghiệp, hình thái kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp đã bị loại bỏ và thay bằng nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa.

- Về mặt đối ngoại: Góp phần bảo vệ được nền độc lập, chủ quyền của Xiêm trước làn sóng tấn công của chủ nghĩa thực dân. 

=> Những cải cách có tính chất tiến bộ, đáp ứng được phần nào yêu cầu của lịch sử đặt ra, tạo cho đất nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng Tư bản chủ nghĩa, đồng thời giúp Xiêm giữ được nền độc lập dân tộc mặc dù còn bị lệ thuộc về nhiều mặt.

Loigiaihay.com


 • Bài 5 trang 21 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Đặc điểm phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương

 • Bài 4 trang 21 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX

 • Bài 3 trang 20 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nhân dân Cam-pu-chia đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp

 • Bài 2 trang 20 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

 • Bài 1 trang 18 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close