Bài 4 trang 21 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia vào cuối thế kỉ XIX:

Thời gian diễn ra

Tên người lãnh đạo

Căn cứ và địa bàn hoạt động

Thành phần tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

Lời giải chi tiết

Thời gian diễn ra

Tên người lãnh đạo

Căn cứ và địa bàn hoạt động

Thành phần tham gia

1861 - 1892

Khởi nghĩa Si-vô-tha

Tấn công U-đong và Phnôm Pênh

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

1863 - 1866

Khởi nghĩa A-cha Xoa

Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dânChâu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

 

1866 - 1867

Khởi nghĩa Pu-côm-bô

Lập căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) sau đó tấn công về Cam-pu-chia kiểm soát Pa-man, tấn công U-đông

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 21 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Đặc điểm phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương

 • Bài 6 trang 22 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung cải cách của Ra-ma V và ý nghĩa đối với sự phát triển của Xiêm

 • Bài 3 trang 20 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nhân dân Cam-pu-chia đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp

 • Bài 2 trang 20 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

 • Bài 1 trang 18 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
close