Bài 6 trang 111 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây về phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây về một trong số những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.

Tên phong trào tiêu biểu

 

Mục tiêu

 

Lực lượng lãnh đạo

 

Lực lượng tham gia

 

Địa bàn hoạt động

 

Nguyên nhân thất bại

 

Ý nghĩa lịch sử

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tên phong trào tiêu biểu

- Khởi nghĩa: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê.

Mục tiêu

- Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến.

Lãnh đạo

- Gồm các văn thân sĩ phu yêu nước.

Lực lượng tham gia

- Các văn thân sĩ phu yêu nước và nông dân, đồng thời có các tộc người thiểu số.

Địa bàn hoạt động

- Rộng lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ yếu là Trung, Bắc Kì, về sau chuyển về vùng trung du, miền núi.

Nguyên nhân thất bại

+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát

+ Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn

+ Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu

+ Hạn chế của ý thức hệ phong kiến: khẩu hiệu Cần Vương - giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến. Về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân. Đó là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử

- Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là 1 phong trào yêu nước chống chủ nghĩa thực dân kết hợp với chống triều đình phong kiến đầu hàng đã diễn ra sôi nổi rộng khắp.

- Phong trào này tuy thất bại nhưng nhưng đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ khích lệ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta ở những giai đoạn tiếp theo.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 112 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế

 • Bài 8 trang 113 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 113 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương với khởi nghĩa nông dân Yên Thế và rút ra kết luận về sự khác nhau căn bản

 • Bài 5 trang 111 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung phù hợp vào bảng sau về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

 • Bài 4 trang 110 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy kể tên những thủ lĩnh và các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương ở địa phương

 • Bài 3 trang 109 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu đặc điểm các giai đoạn của phong trào Cần Vương chống Pháp

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close