Bài 4 trang 110 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy kể tên những thủ lĩnh và các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương ở địa phương

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên những thủ lĩnh và các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương ở địa phương nơi em đang sống hoặc ở các địa phương khác mà em biết

Địa phương

Tên thủ tĩnh và cuộc khởi nghĩa cần vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ lịch sử địa phương.
Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Địa phương

Tên thủ lĩnh và cuộc khởi nghĩa Cần Vương

Hưng Yên

- Khởi nghĩa Bãi Sậy (Nguyễn Thiện Thuật)

Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê (Nga Sơn - Thanh Hóa)

- Hương Nghĩa Ba Đình (Phạm Bành và Đinh Công Tráng)

Hà Tĩnh

- Khởi nghĩa Hương Khê (Phan Đình Phùng)

 
Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 111 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung phù hợp vào bảng sau về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

 • Bài 6 trang 111 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây về phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX

 • Bài 7 trang 112 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế

 • Bài 8 trang 113 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 113 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương với khởi nghĩa nông dân Yên Thế và rút ra kết luận về sự khác nhau căn bản

 • Bài 3 trang 109 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu đặc điểm các giai đoạn của phong trào Cần Vương chống Pháp

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close