Bài 56 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 ...

Đề bài

Cho các số: \(3564; 4352; 6531; 6570; 1248\) 

a) Viết tập hợp \(A\) các số chia hết cho \(3\) trong các số trên.

b) Viết tập hợp \(B\) các số chia hết cho \(9\) trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu \(⊂\) để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp \(A\) và \(B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho \(3\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3.\)

- Dấu hiệu chia hết cho \(9\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9.\)

Lời giải chi tiết

Tổng các chữ số của các số đã cho theo thứ tự bằng:

\(3 + 5 + 6 + 4 = 18\)

\(4 + 3 + 5 + 2 = 14\)

\(6 + 5 + 3 + 1 = 15\)

\(6 + 5 + 7 + 0 = 18\)

\(1 + 2 + 4 + 8 = 15\)

Do đó:

a) \(A =\left\{3564; 6531; 6570; 1248\right\}\)

b) \(B = \left\{3564; 6570\right\}\).

c) \(B ⊂ A\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài