Bài 51 trang 131 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 131 vở bài tập toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Xét hình thoi \(ABCD\) có \( E, F, G, H\) theo thứ tự là trung điểm của \( AB, BC, CD, DA.\)

\(∆ABC\) có \(EB = EA\) và \( FB = FC\) nên \(EF\) là đường trung bình suy ra \(EF // AC\)     (1)

Chứng minh tương tự \(HG // AC\)            (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(EF//HG\). Chứng minh tương tự \(EH//FG\).

Tứ giác \(EFGH\) có \(EF//HG\) và \(EH//FG\) nên là hình bình hành.

Ta có \(BD\bot EF\) vì \(BD\bot AC\) (tính chất đường chéo hình thoi) và \(EF//AC\).

Ta có \(EF\bot EH\) vì \(EF\bot BD\) (chứng minh trên) và \(EH// BD\).

Hình bình hành \(EFGH\) có \(\widehat E = {90^o}\) nên là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật).

Giải thích thêm chỗ các cặp cạnh song song:

Vì \(HD = HA, GD = GC\) (gt)

\( \Rightarrow \) \(HG\) là đường trung bình của \(∆ADC\)

\( \Rightarrow \) \(HG // AC\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

\( \Rightarrow \) \(EF // HG\) (cùng // \(AC\))

Ta có: \(EB = EA, AH = HD\) (gt)

\( \Rightarrow \) \(EH\) là đường trung bình của \(∆ABD\)

\( \Rightarrow \) \(EH // BD\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

\(BF = FC, GD = GC\) (gt)

\( \Rightarrow \) \(FG\) là đường trung bình của \(∆BDC\)

\( \Rightarrow \) \(FG // BD\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

\( \Rightarrow \) \(EH // FG\) (cùng // \(BD\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close