Bài 49 trang 130 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 130 vở bài tập toán 8 tập 1. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau...

Quảng cáo

Đề bài

Hai đường chéo của một hình thoi bằng \(8cm\) và \(10cm\). Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) \(6cm\);                     (B) \(\sqrt {41} cm\)

(C) \(\sqrt {164} cm\)               (D) \(9cm\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Tính chất của hình thoi: Hai đường chéo của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường;

- Định lí Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Xét hình thoi \(ABCD\) có \(BD=8\,cm,\)\(AC=10\,cm\).

gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo. 

Theo tính chất đường chéo hình thoi ta có:

\(AC\bot BD, OA=OC=\dfrac{{AC}}{2} = \dfrac{{10}}{2}\)\(\, = 5\,\,cm,\)

\(OB=OD=\dfrac{{BD}}{2} = \dfrac{8}{2} = 4\,\,cm\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác \(ABO\) vuông tại \(O\) ta có:

\(A{B^2} = O{A^2} + O{B^2}= {5^2}+{4^2}=41\) nên \(AB =  \sqrt {41} \,cm \).

Vậy câu trả lời (B) là đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close