Bài 5 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C. a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều \(ABC\). Gọi \(O\) là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh \(A, B, C\)

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính \(OA, OB, OC\)

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm \(A, B, C\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tam giác đều và tính chất hai tam giác bằng nhau

Sử dụng cả đường tròn có số đo bằng \(360^\circ .\)

Lời giải chi tiết

 

a) Từ giả thiết ta có \(\Delta AOC = \Delta AOB = \Delta COB\) (c - c - c)

suy ra \(\widehat {AOC} = \widehat {BOC} = \widehat {AOB}\)  (các góc tương ứng)

mà \(\widehat {ACB}=60^0\)\(  \Rightarrow \widehat {AOB} = \widehat {AOC} = \widehat {BOC} \)\( = 120^\circ \)

b) Từ câu a) suy ra \(sđ\overparen{AC}=sđ\overparen{BC}=sđ\overparen{AB}\)\( = 120^\circ \)

Suy ra sđ\(\overparen{ABC}\) = sđ\(\overparen{BAC}\) = sđ\(\overparen{ACB}\) \( = 360^\circ  - 120^\circ  = 240^\circ \)

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 89 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB = 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo cung nhỏ BC và cung lớn BC ...

 • Bài 4 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB bằng 45 độ (h.4. a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB...

 • Bài 3 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 3. Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB...

 • Bài 2 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 2 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thằng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O...

 • Bài 1 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 1 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close