Bài 2 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thằng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường thằng \(xy\) và \(st\) cắt nhau tại \(O\), trong các góc tạo thành có góc \(40\)o. Vẽ một đường tròn tâm \(O\). Tính số đo góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc \(O\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^\circ .\)

+ Hai góc đối đỉnh có số đo bằng nhau

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat {xOs} = 40^\circ \) , suy ra \(\widehat {yOt} = \widehat {xOt} = 40^\circ \) (hai góc đối đỉnh)

Khi đó, ta có \(\widehat {xOt} = 180^\circ  - \widehat {xOs} = 180^\circ  - 40^\circ\)\(  = 140^\circ \) (hai góc kề bù)  

Suy ra \(\widehat {yOs} = \widehat {xOt} = 140^\circ \) vì hai góc đối đỉnh

Vậy ta có: \(\widehat {xOt} = \widehat {sOy} = 140^\circ ;\)\(\widehat {xOs} = \widehat {tOy} = 40^\circ .\)

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 3. Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB...

 • Bài 4 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB bằng 45 độ (h.4. a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB...

 • Bài 5 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C. a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC...

 • Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 89 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB = 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo cung nhỏ BC và cung lớn BC ...

 • Bài 1 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 1 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close