Bài 5 trang 85 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công truyền thống nào

Quảng cáo

Đề bài

Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công truyền thống nào? Hãy cho biết vai trò của nghề thủ công đó đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Lời giải chi tiết

- Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công truyền thống như: làm gốm Thổ Hà, rượu nếp cái hoa vàng làng Vân (Việt Yên - Bắc Giang),...

- Vai trò của nghề thủ công đó đối với sự phát triển kinh tế của địa phương:

+ Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo.

+ Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, đa dạng hóa kinh tế nông thôn thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

+ Góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 85 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện của các làng chuyên làm nghề thủ công nói lên điều gì?

 • Bài 3 trang 84 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước những thông tin đúng về tình hình

 • Bài 2 trang 84 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy xác định dữ liệu cho sẵn dưới đây thuộc về triều đại nào

 • Bài 1 trang 82 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 82 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài