Bài 5 trang 8 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 8 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thiện bảng bước phát triển từ vượn cổ thành Người tinh khôn

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thiện bảng sau đây để thấy được bước phát triển từ vượn cổ thành Người tinh khôn.

Giai đoạn

Vượn cổ

Người tối cổ

Người tinh khôn

Thời gian xuất hiện

 

 

 

Đặc điểm cơ thể

 

 

 

Công cụ lao động

 

 

 

Đời sống vật chất

 

 

 

Đời sống tinh thần

 

 

 

Địa điểm tìm thấy di tích

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy, mục 2. Người tinh khôn và óc sáng tạo

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Vượn cổ

Người tối cổ

Người tinh khôn

Thời gian xuất hiện

Khoảng 6 triệu năm trước đây

Khoảng 4 triệu năm trước đây

Cách ngày nay khoảng 4 vạn năm,

Đặc điểm cơ thể

Có thể đứng và đi bằng hai chi sau, còn hai chi trước được giải phóng để cầm nắm, hái hoa quả và tìm kiếm thức ăn.

Hầu như hoàn toàn đi đứng bằng hai chân, tay tự do sử dụng công cụ, tìm kiếm thức ăn, cơ thể có bước tiến hóa: thể tích sọ não lớn và đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não,…

Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như ngày nay (nên còn gọi là người hiện đại): xương cốt nhỏ, bàn tay khéo léo, hộp sọ và thể tích não phát triển, cơ thể gọn và linh hoạt

Công cụ lao động

Chưa có công cụ lao động

Lấy những mảnh đá (cuội) ghè một mặt cho sắc vừa tay cầm làm công cụ để chặt cây, săn bắt thú, tự vệ (rìu)

+ Ghè 2 rìa của một mảnh đá cho gọn, sắc hơn để làm rìu, dao, nạo.

+ Chế tác ra lao, cung tên.

Đời sống vật chất

Sống bằng hái lượm, chưa có công cụ sản xuất

- Sống phụ thuộc vào thiên nhiên: săn bắt, hái lợm.

- Biết sử dụng đá ghè, đẽo thô sơ làm công cụ.

-Biết lấy lửa và dùng lửa.

- Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động tiến bộ hơn:

- Cư trú “nhà cửa” trở nên phổ biến.

Đời sống tinh thần

Chưa hình thành ngôn ngữ

- Tiếng nói thuần thục hơn

- Biết dùng đồ trang sức

Địa điểm tìm thấy di tích

Đông Phi, Tây Á, Việt Nam

Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam, Inđonexia.

Khắp các châu lục

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 7 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới”

 • Bài 3 trang 7 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống trong bảng sau sao cho phù hợp

 • Bài 2 trang 6 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 5 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 5 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close