Bài 5 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung bài học, hãy nêu vai trò của Liên hợp quốc

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, hãy nêu vai trò của Liên hợp quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên hợp quốc

Lời giải chi tiết

Vai trò của Liên hợp quốc:

- Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,…giữa các quốc gia thành viên.

- Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, ý tế, nhân đạo, giáo dục.

- Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close