Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 12. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc , mục 2. Sự thành lập Liên hợp quốc và mục 3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close