Bài 2 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 3 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống, ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô trống, ý em cho là đúng.

Ý nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng mà các nguyên thủ trong hội nghị này đã đưa ra?

☐ Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản

☐ Các nguyên thủ thống nhất thành lập liên minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế

☐ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc, để duy trì hòa bình và an ninh thế giới

☐ Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước, nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải chi tiết

☒ Các nguyên thủ thống nhất thành lập liên minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close