Giải bài 5 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 95.a) Đọc tên các tia có trong hình. b) Đọc tên các góc có trong hình.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 95.

a) Đọc tên các tia có trong hình.

b) Đọc tên các góc có trong hình.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia Ox.

- Góc là hình gồm hai tia chung gốc

Lời giải chi tiết

a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close